Snímače

Na nástroje  Vlčebasses osazuji bass pickups vlastní konstrukce.

Mám tak plnou kontrolu nad výsledným zvukem nástroje.

Pouzdra snímačů jsou vyfrézovaná ze dřeva. Magnety můžou být vystaveny, nebo kryté. U JB snímačú jsou plastové kryty.

Je možné osadit také snímače dle přání zákazníka od renomovaných výrobců.

Snímače jsou v podstatě cívky, ve kterých se vlivem kmitajících kovových strun indukuje velmi malý proud a tento signál je dále přenášen až k zesilovači.

Základní dělení snímačů:

  • singly SC – první typ snímačů, který se objevil. Jedná se o řešení s jednou cívkou. Zvuk je otevřený se spoustou detailů. Nevýhoda produkuje nežádoucí brum. Používá se ve dvojici krk- kobylka, s opačným vinutím a orientací magnetů funguje jako humbucker. Brum se zruší.

  • humbuckery HB – v roce 1957 – 1958 našla konečně firma Gibson způsob, jak odstranit brumění snímačů, nebo to aspoň částečně eliminovat. Ten vycházel z toho, že ekvivalentní zvukové vlny navzájem vertikálně obrácené se ruší. Snímač humbucker (hum = šum, bucker = zabiják, humbucker = zabiják brumu) jsou tedy dva singly z nichž jeden má obrácenou polaritu a opačné vinutí. Tím pádem je brum jednoho snímače opačný ke druhému, čímž se vyruší, zatímco zvukový signál se nemění. Cívky s magnety umístěné blízko sebe se navzájem uvliňují zvuk je oproti SC sevřenější má méně výšek je hutnější.

  • stack snímače – jsou konstrukčně singly s parazitní „odbrumovací“ cívkou vespod, zvukově to jsou singly s méně zvonivým charakterem. Zvuk je méně barevný než SC. Snímač má slabší výstupní napětí. Vhodné tam, kde chceme používat jednotlivé snímače samostatně, nebo pro nástroje s jedním snímačem.

  • split coil – Snímače mají dvě cívky. Každá cívka snímá část strun. (2 nebo 3) Cívky mají reverzní vinutí a opačné magnety . Jsou zapojeny v seriově brum se zruší. Zvukově jsou středovější se silným výstupem. Zvukově jsou poměrně agresivní a dobře se prosazují.
     

Materiál, konstrukce snímačů

Pro snímače používám AlNiCo V magnety a neodymové magnety s tyčovými pólovými nástavci . Vinutí u SC snímaců je přímo na magnety.

U ostatních typů je použitá izolace vinutí od magnetů , magnety vždy uzeměny , cívky mají stínění pro eliminaci brumu. Kostry cívek jsou z fíbru. Snímače jsou vakuově voskovány pro odstranění mikrofoničnosti. 

Kvalita vodiče

Kvalita navíjeného drátu má vliv na výsledný zvuk. Pokud se podíváte na některé neznačkové asijské snímače pod mikroskopem spatříte jejich „buřtovitost“. Vodič vypadá pod mikroskopem jako špekáčky…jeho průměr není konstantní a to má vliv na průtok proudu. Ideální drát by měl mít konstantní průměr po celé délce.

Na snímače používám drát Elektrisola AWG 42 a AWG43 podle konstrukce a požadovanéího zvuku snímače.

  • Facebook Social Icon

© 2018 Vlček Basses, Czech Republic

Na internetu jsem narazil na zajímavé baskytary od Mirka Vlčka. Zjistil jsem, že několik mých kolegů si tyto nástroje oblíbilo a nezůstávají jen u jednoho kusu. Mirek Vlček díky své praxi ví, co dělá. Léta vývoje mu dala pochopit jak dřevo, povrchová úprava, design, hardware nebo elektronika bude na nástroji fungovat.
Tento konstruktér neustrnul a díky neustálé sebe-evoluci dospěl k vlastním modelům a nabízí tedy to, co považuje za to nejlepší (…a ceny jsou opravdu přívětivé). Pokud máte vlastní představu z jakého dřeva, nebo jakými prvky nástroj vybavit, u Mirka nenarazíte. Jeho dílna je otevřená Vašim přáním. Z osobní zkušenosti ale dávám raději přednost tomu co má kytarář vyzkoušené, nebo si pohrávám jen s vratnými změnami.
text: časopis Muzikus (Zdeněk Wimpy Tichota)

Once when I was just browsing through the Internet I ran across interesting bass guitars by Mirek Vlček. I found out that some of my colleagues liked those instruments and they didn’t have just one. Mirek Vlček knows what he’s doing that to his praxis. Years of development gave him the understanding of not just the woods, but also surface finish, design, hardware and knowing which electronics will work for which instrument.
This constructor didn’t stagnate and thanks to continuing self-evolution he arrived at making his own models and he offers what he considers to be the best (… and the prices are more than amiable). If you have your own vision of what wood you want to use or which pieces of equipment you want it to have, you won’t hit a wall with Mirek. His workshop is open to all of Your wishes. From my personal experience,

I have a preference of what the guitar-maker tested or I play with changes that are reversible.

text: časopis Muzikus (Zdeněk Wimpy Tichota)

Vlček basses

Miroslav Vlček

Jackov, 68
67541 Nové Syrovice
tel: +420 603 545 131

info@vlcekbasses.cz


skype mirvlk13