Why tailored instrument?
We make instruments according to the wishes of our customers. Through consultations, we set individual specifications for your own instrument. We pick the right combination of wood, hardware, pickups, and electronics. We make pickups tailor-made for each instrument. It is possible to use even factory-made product from any manufacturer. We have several instruments for you to try out. Our basses have usually natural design we oil surface finish.
We prefer constructions with neck-through or deeply embedded - glued-on. The result is rich and distinctive tone and perfect play. All bass guitars have a pocket for electronics made in a way that you can always install active electronics.
Why make commissioned instruments?
Because of the desire of every player to have that instrument that fully reflects his personality in music ways and visual ways. Making something from scratch is very thrilling and it gives us the opportunity to choose everything - combinations of woods, pickups, hardware - make a truly unique instrument. We work with many types of woods and combinations of them. Through the year we gathered precious knowledge of how to make a tone with a certain character.
My personal approach in a combination of high-level precision in the line of hand and machine work has the result of very high-quality instrument that outperforms instruments commonly available in music stores.   
 
1/6
  • Facebook Social Icon

© 2018 Vlček Basses, Czech Republic

Na internetu jsem narazil na zajímavé baskytary od Mirka Vlčka. Zjistil jsem, že několik mých kolegů si tyto nástroje oblíbilo a nezůstávají jen u jednoho kusu. Mirek Vlček díky své praxi ví, co dělá. Léta vývoje mu dala pochopit jak dřevo, povrchová úprava, design, hardware nebo elektronika bude na nástroji fungovat.
Tento konstruktér neustrnul a díky neustálé sebe-evoluci dospěl k vlastním modelům a nabízí tedy to, co považuje za to nejlepší (…a ceny jsou opravdu přívětivé). Pokud máte vlastní představu z jakého dřeva, nebo jakými prvky nástroj vybavit, u Mirka nenarazíte. Jeho dílna je otevřená Vašim přáním. Z osobní zkušenosti ale dávám raději přednost tomu co má kytarář vyzkoušené, nebo si pohrávám jen s vratnými změnami.
text: časopis Muzikus (Zdeněk Wimpy Tichota)

Once when I was just browsing through the Internet I ran across interesting bass guitars by Mirek Vlček. I found out that some of my colleagues liked those instruments and they didn’t have just one. Mirek Vlček knows what he’s doing that to his praxis. Years of development gave him the understanding of not just the woods, but also surface finish, design, hardware and knowing which electronics will work for which instrument.
This constructor didn’t stagnate and thanks to continuing self-evolution he arrived at making his own models and he offers what he considers to be the best (… and the prices are more than amiable). If you have your own vision of what wood you want to use or which pieces of equipment you want it to have, you won’t hit a wall with Mirek. His workshop is open to all of Your wishes. From my personal experience,

I have a preference of what the guitar-maker tested or I play with changes that are reversible.

text: časopis Muzikus (Zdeněk Wimpy Tichota)

Vlček basses

Miroslav Vlček

Jackov, 68
67541 Nové Syrovice
tel: +420 603 545 131

info@vlcekbasses.cz


skype mirvlk13